ANBI

Naam: Stichting Kids to School
Adres: Weerdsingel O.Z. 38 bis, 3514 AC Utrecht

RSIN / fiscaal nummer: 8200.49.141

Bestuurssamenstelling:
• Mevrouw J.E.M. Groener, voorzitter
• Mevrouw J.L. Boerrigter, secretaris
• Mevrouw C.M. Houben, penningmeester

Doelstelling: Het faciliteren van onderwijs en scholing voor jonge mensen.

Beleidsplan: Klik hier om het beleidsplan te lezen

Beloningsbeleid: Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Werkelijk gemaakte kosten kunnen (mits van te voren goedgekeurd en onder overlegging van bewijsstukken) worden vergoed.

Jaarverslag, inclusief de financiële verantwoording. Klik hier om het jaarverslag van 2022 te lezen.

Jaarverslag, inclusief de financiële verantwoording. Klik hier om het jaarverslag van 2021 te lezen.

Jaarverslag, inclusief de financiële verantwoording: Klik hier om het jaarverslag van 2020 te lezen.

Jaarverslag, inclusief de financiële verantwoording: Klik hier om het jaarverslag van 2019 te lezen.

Financiële verantwoording: Klik hier om het financieel jaarverslag van 2018 te lezen.

Financiële verantwoording: Klik hier om het financieel jaarverslag van 2017 te lezen.

Financiële verantwoording: Klik hier om het financieel jaarverslag van 2016 te lezen.

Klik hier hier om de financiële jaarverslagen vanaf de oprichting tot en met 2015 te lezen.