ANBI

Naam: Stichting Kids to School
Adres: Weerdsingel O.Z. 38 bis, 3514 AC Utrecht

RSIN / fiscaal nummer: 8200.49.141

Bestuurssamenstelling:
• Mevrouw J.E.M. Groener, voorzitter
• Mevrouw J.L. Boerrigter, secretaris
• Mevrouw C.M. Houben, penningmeester

Doelstelling: Het faciliteren van onderwijs en scholing voor jonge mensen.

Beleidsplan: Klik hier om het beleidsplan te lezen

Beloningsbeleid: Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Werkelijk gemaakte kosten kunnen (mits van te voren goedgekeurd en onder overlegging van bewijsstukken) worden vergoed.

Jaarverslag, inclusief de financiële verantwoording: Klik hier om het jaarverslag van 2019 te lezen

Financiële verantwoording: Klik hier om het financieel jaarverslag van 2018 te lezen.

Financiële verantwoording: Klik hier om het financieel jaarverslag van 2017 te lezen.

Financiële verantwoording: Klik hier om het financieel jaarverslag van 2016 te lezen.

Klik hier hier om de financiële jaarverslagen vanaf de oprichting tot en met 2015 te lezen.